Grønt at producere lokalt

Grønt at producere lokalt

Danfilter har i lang tid haft fokus på den bæredygtige udvikling som lige nu er meget i centrum verden over, og vil gerne gøre sit for at bidrage bedst muligt til klimaet. Dette er en af de primære grunde til hvorfor Danfilter både har sin produktion og sit lager i Danmark.


Ved at producere lokalt i Danmark mindsker vi nemlig transporttiden af varerne ud til vores primært danske kunder, og dermed mindsker vi også CO2 udslippet. Hos Danfilter er vi bevidste om at produktion på fabrikker, kan forurene miljøet i for høj grad. Det er derfor vigtigt for os at producere vores produkter så grønt som muligt, så det ikke sætter et for stort aftryk på klimaet.


Strømmen til vores forskellige maskiner og teknikker kommer derfor fra grøn energi i form af sol- og vindenergi. Dette er med til mindske vores udledning af forurenende stoffer, og dermed gøre Danfilter til en virksomhed med bæredygtigheden i fokus.

 

Danmark vs Kina

Ifølge en undersøgelse fra DTU er det blevet bevist at kinesisk producerede varer udleder op til 5 gange så meget CO2 som en dansk produceret vare. Grunden til dette er at Kina bruger langt mere kul og har mindre effektive fabrikker og miljøtiltag. Derfor har det altså konsekvenser for miljøet hver gang, man vælger at købe et produkt der er produceret i Kina frem for et danskproduceret produkt. I Danmark bliver der brugt langt flere vedvarende energikilder, end der gør i Kina, derfor er forskellen på udledningen af CO2 så stor.

Hvis man tager udledningen af de forurenende stoffer med som opstår under transporten af de kinesiske varer, vil et produkt fra Kina ende med ca. at udlede op til 10 gange så meget CO2 som et dansk produkt.

Hvis en dansk virksomhed derfor gerne vil arbejde og producere mere bæredygtigt, er det mest optimale at have sin produktion i Danmark, da det jo som sagt udleder langt mindre CO2, derudover kan man sikre sig at gøre brug af de vedvarende energikilder.

 

Kilder:
Information.dk

 

Læs næste

ISO standarder