Luftforurening og helbred

Luftforurening og helbred

Danfilters primære formål er at hjælpe samfundet mod et godt helbred, der så lidt som muligt skal være påvirket af luftforureningen.

I takt med klimaforandringerne bliver luftforureningen også dårligere, der er mange grunde til hvorfor forureningen bliver ved med at stige, under her er bl.a. biler, mennesker og naturen, der er med til at forurene luften. Der er dog stor forskel på direkte giftige luftforurenende stoffer og drivhusgasser.

De giftige stoffer kan komme fra forbrænding af fossile stoffer, vulkanudbrud mm. Disse giftige stoffer kan binde sig til partikler i luften, såsom støv og sand, derfor kan de giftige stoffer nemt ende i hjemmet eller hos virksomheden.

Partiklerne kan være meget skadelige, og man bør derfor være opmærksom på hvordan de kan forhindres ind i den gældende bygning.

Fra luftforureningen kan der både komme kort- og langtidseffekter. På kort sigt rammer det primært folk med astma, som kan blive mere syge af forureningen.
På længere sigt kan konsekvenser være hjerte- og lungesygdomme, påvirkning af blodet, ændring af kroppens celler, hvilket i værste fald kan udvikle sig til kræft og dårligere lunger hos børn. 


Opmærksom på luftforurening

 Udover at luftforureningen kan påvirke menneskers helbred skader det også naturen og miljøet. Forskellige stoffer kan skade naturen i den forstand at det forringer plantevæksten og mindsker landbrugsproduktionen.

Dog er landbruget blandt andet også med til den høje udledning af ammoniak, da 97% af udledningen af stoffet kommer fra landbrug. Ammoniak skader dog kun hvis udledningen er meget høj, da det ellers giver god næring til planterne.

Danfilter er meget opmærksomme på luftforureningen, og vi udvikler derfor filtre med den funktion at de skal kunne filtrere de farligste partikler fra, så de ikke kommer indenfor.

Vi er også meget afklaret med at en stor del af udledningen af de forurenende stoffer kommer fra produktion, derfor forsøger vi at gøre vores produktion så bæredygtig som muligt i form af vedvarende energi og maskiner, der er højeffektive.


Læs mere om vores bæredygtige profil

 

Kilder:

Miljø- og Fødevareministeriet

Læs næste

Undgå spildtid i trafikken
Indeklima på skoler